Преглед на файлове

dont show hidden files in tab completion

Cullum Smith преди 2 години
родител
ревизия
ad40311a17
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      readline/.inputrc

+ 1
- 0
readline/.inputrc Целия файл

@@ -2,3 +2,4 @@
2 2
 "\e[B": history-search-forward
3 3
 
4 4
 set show-all-if-ambiguous on
5
+set match-hidden-files off

Loading…
Отказ
Запис